Úvod do databázových systémů
Požadavky na zápočet
2x test ……………………………………………………………  15 bodů (min. 7b)
Semestrální projekt …………………………………………… 15 bodů (min. 7b)

Semestrální projekt:
Vypracování úplné datové analýzy menšího informačního systému. Každý student zpracuje vlastní jedinečné zadání, konceptuální model vytvořený nejprve intuitivně a potom podle všech zásad návrhu struktury databáze. Závěrem porovná oba výsledky, případně okomentuje rozdíly obou návrhů.
  • Vymyslet téma projektu (cca 1-2 týden) – 0 bodů
  • Zadání – 4 body – specifikace zadání + obecný popis IS
  • Konceptuální analýza – 5 bodů – konceptuální datový model (konceptuální schéma, ER diagram, lineární zápis typů entit, typy vztahů, datový slovník, IO)
  • Formální analýza – 4 body – univerzální schéma a množina funkčních závislostí
  • Porovnání konceptuální a formální analýzy – 2 body

Ukázkový projekt IS Dostihy
Důležité odkazy
Ke stažení
Cvičení 01 - Opakování logiky, množin a zobrazení
Cvičení 02 - Agendové zpracování, Databázové zpracování, Entita, Typ entity, Vztahová entita, ERD
Cvičení 03 - Vztahová entita, ERD, Rozklad M:N, Datový slovník
Cvičení 04 - ERD, Rozklad M:N, Sledování historických dat.
Cvičení 05 - Relace, Relační algebra
Cvičení 05 - příklad - Příklad v programu Oracle SQL Data Modeler.
Cvičení 06 - Relační algebra, SQL
Cvičení 10 - schéma - Schéma databáze pro internetovou aukční síň Aukro.
Cvičení 11 - SQL - update,insert, delete
Cvičení 12 - Funkční závislosti, minimální pokrytí, neredundandní pokrytí
Cvičení 13 - Binární dekompozice, normální formy, algoritus syntézy, algoritmus dekompozice

Aktuality

10.10.2013 20:39:00 Doplněny materiály pro aktuální ročník

08.11.2012 20:39:00 Přidán video modelování pomocí Toad Data Modeler

17.10.2012 14:07:00 Přidán odkaz na cvičení SQL - letiště z loňského roku. Sekce "důležité odkazy"

17.10.2012 14:07:00 Přidány odkazy na online kurzy k procvičení SQL na db-class.

17.10.2012 14:07:00 Aktualizace všech odkazů na kuzry e-learningu db-class.

8.10.2012 17:32:02 UDBS - přidáno řešení pro cvičení 03

23.09.2011 18:42:02 Přidána prezentace UDBS - cvičení 02