Úvod do databázových systémů
Požadavky na zápočet
2x test ……………………………………………………………  15 bodů
Semestrální projekt …………………………………………… 15 bodů

Semestrální projekt:
Vypracování úplné datové analýzy menšího informačního systému. Každý student zpracuje vlastní jedinečné zadání, konceptuální model vytvořený nejprve intuitivně a potom podle všech zásad návrhu struktury databáze. Závěrem porovná oba výsledky, případně okomentuje rozdíly obou návrhů.
  • Vymyslet téma projektu – 0 bodů
  • Zadání – 4 body – specifikace zadání + obecný popis IS
  • Konceptuální analýza – 5 bodů – konceptuální datový model (konceptuální schéma, ER diagram, lineární zápis typů entit, typy vztahů, datový slovník, IO)
  • Formální analýza – 4 body – univerzální schéma a množina funkčních závislostí
  • Porovnání konceptuální a formální analýzy – 2 body


Ukázkový projekt IS Dostihy

Demo projekt - letiště, aplikace pro hodnocení projektů:   UDBS Analyzer + extras (obsahuje: Pokyny pro odevzdání projektu, Program pro vyhodnocení projektů, vzorový příklad letiště)
Důležité odkazy
db-class.org cvičení (nutno být zaregistrovaný na db-class)

Ke stažení

Aktuality

10.10.2013 20:39:00 Doplněny materiály pro aktuální ročník

08.11.2012 20:39:00 Přidán video modelování pomocí Toad Data Modeler

17.10.2012 14:07:00 Přidán odkaz na cvičení SQL - letiště z loňského roku. Sekce "důležité odkazy"

17.10.2012 14:07:00 Přidány odkazy na online kurzy k procvičení SQL na db-class.

17.10.2012 14:07:00 Aktualizace všech odkazů na kuzry e-learningu db-class.

8.10.2012 17:32:02 UDBS - přidáno řešení pro cvičení 03

23.09.2011 18:42:02 Přidána prezentace UDBS - cvičení 02