DAIS2 - užitečné příkazy

Oracle

Velikost tabulky v blocích
  --pro spočítaní statistik je třeba napřed každou tabulku zanalyzovat a aktualizovat informace
  analyze table 'yourtable1' compute statistics;
  ...
  analyze table 'yourtableN' compute statistics;

  select TABLE_NAME,NUM_ROWS, BLOCKS 
  from dba_tables 
  where owner = 'ABC123'; --login musí být uppercase
  

Velikost tabulek a indexů v bytech
  select segment_name , sum(bytes) "size"
  from user_extents 
  group by segment_name;
  

SQL Server

Velikost tabulek v blocích i bytech
  SELECT 
    s.Name AS SchemaName,
    t.NAME AS TableName,
    p.rows AS RowCounts,
    SUM(a.total_pages) as Blocks,
    SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB, 
    SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB, 
    (SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8 AS UnusedSpaceKB
  FROM 
    sys.tables t
  INNER JOIN 
    sys.schemas s ON s.schema_id = t.schema_id
  INNER JOIN   
    sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
  INNER JOIN 
    sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
  INNER JOIN 
    sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
  WHERE 
    t.NAME NOT LIKE 'dt%'  -- filter out system tables for diagramming
    AND t.is_ms_shipped = 0
    AND i.OBJECT_ID > 255 
  GROUP BY 
    t.Name, s.Name, p.Rows
  ORDER BY 
    s.Name, t.Name
  

velikosti indexů
  SELECT i.[name] AS IndexName ,SUM(s.[used_page_count]) * 8 AS IndexSizeKB
  FROM sys.dm_db_partition_stats AS s
  INNER JOIN sys.indexes AS i ON s.[object_id] = i.[object_id]
  AND s.[index_id] = i.[index_id]
  GROUP BY i.[name]